0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Biologiska museet, Zviedrija (Stockholm(Stokholma))

Objekta veids: muzejs

Objektu atklāja: uudensmeita | Atklāts: 23.04.2010 | Objekta komentāri: 0

 

Biologiska museet, Zviedrija (Stockholm(Stokholma))

 

 

Info:
www.biologiskamuseet.com

 

* Bioloģijas muzejs atrodas Djurgården. Tas tika celts 1893. gadā pēc arhitekta Agi Lindegren projekta, kuru iedvesmoja norvēģu viduslaiku koka baznīcas. Muzeja dibinātājs, Gustavs Kolthoff, bija taksidermists, amatieris zoologs, kā arī rakstnieks. Sākotnējais un revolucionārais muzeja izglītojošais aspekts bija diorāmas izmantošana, kas pa lielam tika izmantota pirmo reizi, lai parādītu dabisko vidi. Diorāmas perspektīva apvieno priekšplānu un fonu. Lielie un gleznotie foni ir Bruno Liljefora darbi, kurš bija plaši pazīstams ar dramatiskajiem putnu un dzīvnieku gleznojumiem. Muzejs sevī ietver skandināvu zīdītāju un putnu kolekcijas viņu dabīgajā, ekoloģiskajā vidē. Milzīgā diorāma, kuru var skatīt no diviem līmeņiem, rāda dažādu veidu ainavas - gan no Zviedrijas iekšzemes, gan piekrastes. Pirmajā stāvā ir atrodamas divas mazākas diorāmas, kurās ir redzama Spetsbergen (ala no Arktiskā okeāna) un austrumu Grenlandes ieleja.

* Музей Биологии находится в Djurgården. Он был построен в 1893 году по проекту архитектора Аги Линдгрена, которого вдохновили норвежские средневековые деревянные церкви. Основитель музея, Густав Колтхофф, был таксидермистом зоологом любителем, а также писателем. Изначальный и революционарный образовательный аспект музея был использование диорамы которая была использована впервые для того чтобы показать естественную среду. Перспектива диорамы соединяет передний план и фон. Большие и рисованные фоны- работа Бруно Лилёфора который был широко известен драматическими рисунками птиц и животных. Музей заключает в себе коллекции скандинавских млекопитающих и птиц в их естественной эко среде. Огромная диорама, которую возможно осмотреть с двух уровней показывает пейзажи разных видов и с материка Швеции и с прибрежья. На первом этаже можно найти две диорамы поменьше, в которых видна Spetsbergen (пещера Арктического океана) и восточная долина Гренландии.

* The Biological Museum is situated at Djurgården. It was built in 1893 to a design by architect Agi Lindegren who was inspired by the medieval Norwegian stave churches. The founder of the museum, Gustaf Kolthoff was a taxidermist, an amateur zoologist and an author. The pioneering educational aspect of the museum was the use of the diorama for the first time on a grand scale in order to present the natural habitat. The perspective of the diorama unites foreground and background. The large, painted backgrounds are the work of Bruno Liljefors who is famous for his dramatic paintings of birds and animals.
The museum contains collections of Scandinavian mammals and birds in
their natural, ecological habitat. The vast diorama, which can be viewed from two levels, presents the different types of landscape from inland Sweden as well as from the coast. On the ground floor there are two smaller dioramas showing Spetsbergen (a cave from the Arctic Ocean) and a valley on eastern Greenland.